Børn har brug for noget at leve af og noget at leve for

Amfien Madens Folkemøde
Fredag, 10/5
10.00 – 10.45

Kan man ændre verden gennem mad, og kan vi ved at inddrage madens råvarer, forarbejdning og spisning bidrage til børnenes værdiskabelse i folkeskolen? Hvordan kan børns samarbejde om madlavning og samvær om måltidet bidrage til deres oplevelse af fællesskabet? – og kan dette bidrage til god adfærd i skolen og dagligdagen i almindelighed? Hvordan kan vi udvikle et sprog, der inddrager alle sanser, så børnene kan tænke over og dele deres oplevelser med andre? Hvordan kan børns ”maddannelse” gøres til en væsentlig del af den almene dannelse?


Moderator: Claus Meyer, madentreprenør


Deltagere:
- Kenneth Højgaard, vicedirektør, Københavns Madhus
- Jens Raahauge, tidl. Skoleleder og formand for Dansklærerforeningens Hus
- Karen Wistoft, professor, Aarhus Universitet
- Jacob Grønlykke, civilingeniør, medlem af Løgismose Meyers bestyrelse

-