Vi sætter scenen for samtalen om vores madkultur og fødevaresystemer.

På debatscenen inviterer vi alle, der har noget på madhjertet - fra jordbrugere, producenter, kokke, foodservice, iværksættere, madfolk og politikere - til at byde ind med indhold til årets program.

Indmeldingen foregår som et open call, hvor alle kan indsende forslag. Vi gennemgår forslagene og udvælger dem, der kommer med i programmet.

Temaerne for de enkelte debatscener fastlægges efter de indsendte forslag. 

Det er gratis at arrangere en debat på Madens Folkemøde. Udgifter til debatdeltagere eller en moderator afholder du som arrangør.

Debatterne og Covid-19

Vi forventer at gennemføre debatprogrammet, men størrelse og format afhænger af de til den tid gældende restriktioner. Gennemførslen kræver, at det nuværende forsamlingsforbud ændres markant. Debatterne vil skulle leve op til de gældende retningslinjer for Covid-19.  

Vigtige datoer

17. januar er der frist for at tilmelde en debat. 

25. februar får alle besked om de er godkendt som aktør.

1. april får alle aktører endelig besked om de format og størrelse på arrangementet. 

7. april er tilmeldinger bindende.

Hvem kan arrangere debatter?

Alle lovlige danske partier, organisationer, foreninger, virksomheder, institutioner og andre inden for mad- og fødevareområdet kan søge om at arrangere en debat.

Udgangspunktet for at være afsender på en debat er, at dig og din organisation vil være med til at kvalificere samtalen om vores mad og fødevarer. Debatterne må ikke have kommerciel karakter.

Gør dit indhold skarpt 

Omdrejningspunktet for debatterne er mad og fødevarer. Vi prioriterer indhold, der følger nedenstående principper:

  • Er aktuelt og relevant
  • Præsenterer flere vinkler på emnet
  • Bidrager til fælles løsninger

I udvælgelsen af debatter vægter vi desuden balancen i det samlede program hvad angår afsendere, temaer, politiske holdninger, køn og alder.

Tildeling af tider

Vi har både indendørs og udendørs debatscener. Scenerne varierer i størrelse fra den lille intime scene til hovedscenen med plads til 800 gæster.

Vi prøver så vidt muligt at lægge debatter med samme tema i forlængelse af hinanden. Derfor kan vi ikke garantere, at du kan få en særlig scene eller et bestemte tidspunkt, men vi lytter gerne til dine ønsker. 

Åbningstider

Det officielle program er 

Fredag 11. juni fra kl. 11.00 – 18.00
Lørdag 12. juni  fra kl. 10.00 – 18.00

Udstyr 

Der er lydudstyr og et simpelt møblement på alle scenerne. Der er udstyr til max fem debattører på scenen ad gangen. Det er muligt at skifte ud i debattører undervejs i debatten.

Tag fat i os, hvis din debat kræver særlig scenografi eller udstyr.

Kontakt os 

Skriv til folkemødechef Frej Scherfig på frej@thefoodproject.dk eller 28584319