Bestyrelsen består af 11 medlemmer. De repræsenterer alle led i fødekæden – fra den økologiske landmand til det konventionelle storlandbrug, fra iværksætteren til politikeren og madhåndværkeren til forbrugeren.  

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Madens Folkemøde. 

Kasper Fogh Hansen, formand

Mette Egeskov
, næstformand
Direktør for Engestofte Gods

Per Kølster
Formand for Økologisk Landsforening

Henrik Høegh
Viceborgmester i Lolland Kommune

Kim Rahbek
Restauratør og iværksætter

Anne Birgitte Agger 
Direktør for Hotel- og Restaurantskolen

Lisbeth Olsgaard 
Head of Branding i Landbrug & Fødevarer

Claus Meyer
Gastronomisk iværksætter

Peter Engberg Jensen
Erhvervsmand, tidl. koncernchef hos Nykredit

Johan Dal
Formand for Suhrs Højskole


Sekretariat

Sekretariatet for Madens Folkemøde står for at organisere og afvikle folkemødet.