Sekretariatet

Sekretariatet for Madens Folkemøde ligger i Food Organisation of Denmark (FOOD), der organiserer og afvikler folkemødet.

FOOD er en non-profit organisation, der arbejder for at udvikle Danmark som madland, så maden bliver en vej til vækst, udvikling og oplevelser.

Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 10 medlemmer. De repræsenterer alle led i fødekæden – fra den økologiske landmand til det konventionelle storlandbrug, fra iværksætteren til politikeren og madhåndværkeren til forbrugeren.  

Medlemmer

Mette Touborg, formand
Direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune

Mette Egeskov
, næstformand
Direktør for Engestofte Gods

Per Kølster
Formand for Økologisk Landsforening

Henrik Høegh
Viceborgmester i Lolland Kommune

Kim Rahbek
Restauratør og iværksætter

Anne Birgitte Agger 
Direktør for Hotel- og Restaurantskolen

Lisbeth Olsgaard 
Head of Branding i Landbrug & Fødevarer

Claus Meyer
Gastronomisk iværksætter

Peter Engberg Jensen
Erhvervsmand, tidl. koncernchef hos Nykredit

Johan Dal
Formand for foreningen Slow Food København