2M9A8264212.jpg

Alle ideer og input er velkomne, så længe de overholder vores retningslinjer for at deltage. Har du brug for hjælp og vejledning til at sammensætte dit indslag? Så send os en mail - vi hjælper hjertens gerne.

Det er gratis at bidrage til programmet for Madens Folkemøde. Vær obs på, at I selv står for udgifter til transport, oplægsholdere og råvarer. 

Fristen for tilmelding er 1. juni 2021

Efter fristen gennemgår vi alle indslag. Alle aktører får besked om de er med i programmet senest 18. juni.